อาคารเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

อาคารเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ ปทุมธานี พื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร
เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม ความหนา 2 นิ้ว สามารถป้องกันความร้อน
และลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งยังสามารถช่วยลดเสียง
รบกวนจากภายนอกอีกด้วย

ราชการ/ธนาคาร

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ประมาณ 1600 ตารางเมตร
เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟมความหนา 1 นิ้ว
สามารถป้องกันความร้อนและลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
พร้อมทั้งยังสามารถช่วยให้หลังคามีความแข็งแรงขึ้น ลดเสียงลดรบกวน
จากภายนอกหลังคา และป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนอีกด้วย

ราชการ

อาคารหลังนี้เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟมความหนา 1 นิ้ว
สามารถป้องกันความร้อนและลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
พร้อมทั้งยังสามารถช่วยให้หลังคามีความแข็งแรงขึ้น ลดเสียงลดรบกวน
จากภายนอกหลังคา และป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนอีกด้วย