โกดังเก็บสินค้า บจ.ธนะมลกรุุ๊ป สระบุรี

โกดังเก็บสินค้า บจ.ธนะมลกรุ๊ปจังหวัดสระบุรี พื้นที่ประมาณ 4500 ตารางเมตร
เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟมความหนา 1 นิ้ว
สามารถป้องกันความร้อนและลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
พร้อมทั้งยังสามารถช่วยให้หลังคามีความแข็งแรงขึ้น ลดเสียงลดรบกวน
จากภายนอกหลังคา และป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนอีกด้วย