โรงงานธนสรรไรซ์

โรงงานธนสรรไรซ์ พื้นที่ประมาณ 950 ตารางเมตร เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม
ความหนา 1 นิ้ว สามารถป้องกันความร้อนและลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
พร้อมทั้งยังสามารถช่วยให้หลังคามีความแข็งแรงขึ้น ลดเสียงลดรบกวน จากภายนอก
หลังคา และป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนอีกด้วย