แผนที่พลังงานแสงอาทิตย์

1467802372765

ประเทศไทยมีพื้นที่รับแสงอาทิตย์ในแต่ละฤดูในปริมาณที่แตกต่างกัน และแต่ละภาคของเมืองไทยรับแสงความเข้มต่างกัน
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

ที่มา : กรมพลังงานทดแทนและการอนุรักพลังงาน