ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม(Polyurethane)

ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม

ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม (โพลียูรีเทน Polyurethane, PU)

ผลิตขึ้นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อใช้ทดแทนยางธรรมชาติ และยังใช้ในการผลิตกระดาษ การผลิตก๊าซมัสตาร์ด ผ้าที่มีความทนทาน เคลือบผิวเครื่องบิน เคลือบโลหะ ไม้ และอิฐ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสารเคมี

โพลียูรีเทน ผลิตจากปฏิกิริยาของโพลีออลกับไดไอโซไซยาเนตหรือโพลีเมอริก ไอโซไซยาเนต โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม โพลียูรีเทนส่วนใหญ่เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมเซ็ต คือ ไม่สามารถหลอมเหลวและขึ้นรูปใหม่ได้ ซึ่งผลิตออกมาหลายรูปแบบได้แก่ เป็นโฟมยืดหยุ่น โฟมแข็ง สารเคลือบป้องกันสารเคมี กาว สารผนึก และอีลาสโตเมอร์

คุณสมบัติของฉนวนโพลียูรีเทน P.U. Foam

โพลียูริเทน ประเภทสารประกอบเดี่ยว ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับละอองน้ำในอากาศ มีคุณสมบัติยึดติดแน่น ดีเยี่ยม ใช้ส้าหรับอุดช่องว่าง รอยแตก รอยแยกต่าง ๆ และยังเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง ได้เป็นอย่างดี

  •    ประกอบไปด้วย อนูโฟมละเอียด 95% มีความคงทนและไม่ยุบตัว
  •    มีส่วนผสมของตัวท้าละลายเล็กน้อย เช่น กรดไนตริคเข้มข้น หรือ กรดซัลฟิวริค ซึ่งมีความส้าคัญท้าให้ กันน้้า กันสารเคมีได้
  •    เป็นฉนวนกันความร้อน กันน้้ารั่วซึม กันเสียง กันสะเทือน
  •    เนื่องจากมีคุณสมบัติกันความร้อนที่ดีเยี่ยม จึงสามารถฉีดโฟมแค่เพียงบาง ๆ ได้
  •     มีคุณสมบัติยึดติดแน่น สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น คอนกรีต หรือ แผ่นโลหะ, ทั้งนี้ ต้องท้าความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น น้ำหรือน้ำมัน ก่อนใช้งานโฟมโพลียูริเทน
  •    อัตราการซึมซับน้ำต่้า จึงกันน้ำรั่วซึมได้ดีเยี่ยม
  •   ไม่มีสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  •    ป้องกันการกัดกร่อนของกรด ด่าง จุลินทรีย์ น้้ามัน
  •    หลังจากพ่นโฟมโพลียูริเทนจนแห้งแล้ว สามารถทาสี หรือท้าการปิดทับผิวหน้าด้วยวัสดุอื่น ๆ ได้ เพื่อ เป็นการเพิ่มความทนทานขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ฉนวนโพลียูรีเทน P.U. Foam

1. ป้องกันความร้อน-เย็น (Most efficient)
สามารถกันความร้อนมาจากหลังคาหรือผนังได้มากกว่า 90% ค่าการนำความร้อน K-Factor = 0.017 ~ 0.024 W/MK ซึ่งมีค่าต่ำมาก ใกล้เคียงกับสูญญากาศ ทำให้ P.U. Foam ไม่สามารถนำความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้

2. ป้องกันการรั่วซึม (Water leaking)
เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นเซลล์ปิด มีค่าการซึมผ่านของน้ำไม่เกิน 2% จึงทำให้น้ำ ความชื้น ไอน้ำ ซึมผ่านไปยังส่วนอื่นๆ ได้ จึงไม่เป็นบ่อเกิดของเชื้อรา แบคทีเรีย และกลิ่นเหม็นอับ สามารถพ่นใต้พื้น เพื่อกันความชื้นขึ้นมาบนพื้นได้

3. การทนกรด-ด่าง (Acid & Base Resistant)
P.U. Foam ไม่ละลายในกรด-ด่าง แอลกอฮอล์ น้ำมันเครื่อง จึงทำให้สามารถป้องกันการเสียหายจากสารดังกล่าวได้

4. การทนไฟ ไม่ลามไฟ (Fire Resistant)
P.U. Foam เป็นฉนวนที่ติดไฟ แต่สามารถดับเองได้ ไม่ลามไฟ เพราะได้ผสมสารกันไฟไว้ถึง 15% จึงไม่เป็นเชื้อเพลิงเมื่อไฟไหม้

5. ไม่มีสารพิษเจือปน (Non-toxic Irritant)
เนื่องจากเป็นฉนวนที่แข็งตัวเป็นก้อน ไม่มีกรด-ด่าง หรือตัวทำละลายอื่นๆ จะมาเปลี่ยนสถานะจากของแข็งให้เป็นของเหลวได้ จึงไม่มีสารระคายเคือง หรือสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เหมือนกับใยแก้วหรือใยหิน ที่มีโอกาศหลุดร่องเป็นละอองได้

6. ป้องกันสัตว์ จำพวกนก หนู แมลง ไม่ให้เข้ามาอยู่อาศัย (Vermin Resistant)
ได้มีการปรับปรุงส่วนผสม ที่ทำให้มด หนู แมลง ไม่ชอบ สัตว์เหล่านี้จึงไม่เข้าไปทำรัง หรือทำลายตัวฉนวน

7. น้ำหนักเบาและแข็งแรง (Light weight & Strength)
มีน้ำหนักเบา โดยโฟมขนาด 1 เมตร x 1 เมตร x 1 นิ้ว จะมีน้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม จึงทำให้ไม่ไปเพิ่มน้ำหนักบนตัวโครงสร้าง หรือบนรากฐานได้ และยังรับน้ำหนักแรงกดทับได้ถึง 2.20 กิโลกรัม

8. ติดตั้งง่าย (Easy to Install)
ในการพ่นฉนวนโพลียูรีเทนโฟม ตัวโฟมจะใช้เวลาเซ็ทตัวเพียง 3 วินาที และจะแข็งตัวภายใน 20 วินาทีเท่านั้น ไม่ต้องรอให้แห้งเป็นชั่วโมง สามารถฉีดพ่นใต้หลังคา บนหลังคา ใต้พื้นฐานราก และติดกับวัสดุได้ทุกชนิด

9. ไม่มีการยุบตัวและสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม (Not Pack Down)
เพราะมีความหนาแน่นถึง 35 – 50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีลักษณะแข็ง ไม่เสื่อมสภาพ และสามารถขึ้นรูปได้ตามวัสดุที่ฉีดพ่น เป็นลอนหลังคา หรือรูปแบบต่างๆ จึงทำให้ฉนวนชนิดนี้ ทนทาน ไม่ยุบตัว และสวยงาม

10. ลดเสียงดัง กั้นเสียง (Noise Inhibiting)
เพราะมีโครงสร้างภายในเซลล์เป็นช่องอากาศ เป็นโพรงอากาศ เรียกว่า Air Gap จำนวนมาก สามารถลดการพาของเสียง หรือลดความดังได้ประมาณ 70 เดซิเบล

11. ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (Condensation control)
ฉนวนโพลียูเรเทนโฟม จะเป็นตัวกั้นกลาง แยกความร้อนและความเย็น อยู่กันคนละฝั่ง จึ่งไม่ทำให้เกิดการเกาะตัวของไอน้ำ จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องเย็น และตู้เย็น

12. ประหยัดพลังงาน
สามารถป้องกันการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอก ถึงผนังและหลังคา ได้มากกว่า 90% ทำให้อุณหภูมิในห้องลดลงจากภายนอก มากกว่า 20°c (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่นๆ ด้วย) ซึ่งอาจทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ หรือถ้าใช้เครื่องปรับอากาศ ก็จะทำให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 50%

19

 

ทำไมต้องใช้ “โพลียูริเทนโฟม”ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม

เพราะเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง กันรั่วซึม ที่เหมาะแก่การลงทุนที่คุ้มค่า ( Worth for Investment ) เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านวิศวกรรมที่เท่าๆกัน จะพบว่าต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้ฉนวนโพลียูริเทนโฟมจะถูกว่าฉนวนชนิดอื่น ๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ อายุการใช้งานในระยะยาวที่มากกว่าฉนวนชนิดอื่น อรรถประโยชน์ที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งฉนวนชนิดอื่นอายุการใช้งานไม่เทียบเท่าฉนวนโพลียูริ เทนโฟม โพลียูริเทนโฟม เป็นฉนวนที่มีความคงทนต่อแรงอัดและแรงดึงได้เป็นอย่างดี, มีอัตราการดูดซับความชื้นที่ต่ำ ไม่อมน้ำและไม่ซึมน้ำ, สามารถใช้ได้กับอุณหภูมิหลายระดับ เปลี่ยนรูปได้ยากและมีความคงตัวสูง, กรณีที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน สามารถป้องกันความร้อนจากผนังและหลังคาได้มากกว่า 90% ท้าให้อุณหภูมิลดลง เหมาะสำหรับห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศจะท้าให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว เครื่องปรับอากาศจะท้างานน้อยลง จึงลดการสูญเสียพลังงานประหยัดค่าไฟฟ้าถึง 50% ทั้งยังลดภาวะโลกร้อนไปในตัว

ฉนวนกันความร้อน ราคาถูก,ฉนวนกันความร้อน ตราช้าง,ฉนวนกันความร้อน polynum,ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา,ฉนวนกันความร้อน ราคา ไทวัสดุ,ฉนวนกันความร้อน แบบไหนดี,ฉนวนกันความร้อน pantip,ฉนวนกันความร้อน คือ,ฉนวนกันความร้อน ใต้หลังคา,ฉนวนกันความร้อน ใต้หลังคา ราคา,ฉนวนกันความร้อน pe,ฉนวนกันความร้อน ราคา pantip,ฉนวนกันความร้อน ยี่ห้อไหนดี,ฉนวนกันความร้อน polynum,ฉนวนกันความร้อน ตราช้าง,ฉนวนกันความร้อนผนัง,ฉนวนกันความร้อนรถยนต์,ฉนวนกันความร้อนห้องเย็น,ฉนวนกันความร้อน scg,ฝ้ากันความร้อน,แผ่นฉนวนกันความร้อน,โฟม พียู,พียูโฟม,ราคา พี ยู โฟม,พียูโฟม pantip,ฉนวนกันความร้อน pu foam ราคา,พ่นพียูโฟม ราคา,พียูโฟม กระป๋อง,พี.ยู.โฟม คืออะไร

#ฉนวนกันความร้อนพียูโฟม