DSC01865

ฉนวนเซลลูโลส Cellulose มีส่วนผสมของเยื่อไม้ผสมกระดาษ

มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน และสามารถช่วยลดอุณหภูมิ ภายในอาคาร ทั้งยังเป็นวัสดุดูดซับเสียงและลดเสียงสะท้อนได้ดี   D-CELL TECH  ยังมี ส่วนผสมของสารเคมีที่สำคัญ 2 ชนิด คือ Borax และ Boric Acid

เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถกันความร้อนได้มากกว่า 90% โดยหลังการติดตั้งฉนวนจะไม่มีช่อง
ว่างหรือรอยต่อของฉนวนให้ความร้อนผ่านได้ และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดี ในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 75%CELLULOSE SPRAY SYSTEM  จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับงานโรงงาน โกดังสินค้าอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือ สามารถดูดซับเสียงก้อง เสียงสะท้อนได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ห้องประชุม โรงยิม ห้องซ้อมดนตรี และสถานบันเทิงต่างๆ

 ข้อมูลทางเทคนิค

ค่าการต้านทานความร้อน ( R – Value )………………………………..4.89  ft2.h.0F/BTU
ค่าการนำความร้อน ( K – Value )……………………………………….0.20  BTU.in/ft2h.0F
0.029  W/m.k
ความหนาแน่น ( Density )……………………………………………….95-110 kg/m3
ค่าการดูดซับเสียง ( NRC )………………………………………..    .90 ASTM C- 739
ค่าการลามไฟ ( Flame Spread )…………………………………….0.4cm/min ASTM D-635
อัตราการเกิดควัน ( Smoke Developed )………………………………0
ความหนาเนื้อฉนวน……………………………………………………….25 mm

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ 

  • ประสิทธิภาพกันความร้อนสูงสุด HIGH THERMAL PROPERTIES สามารถป้องกันความร้อนได้มากกว่า 90 %
  • ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ RECYCLED PRODUCT เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเยื่อไม้ธรรมชาติและเยื่อกระดาษคัดพิเศษ
  • ควบคุมเสียงสะท้อน/เสียงก้องและลดระดับเสียงลอดผ่าน ACOUSTIC CONTROL สามารถลดเสียงก้องเสียงสะท้อน (NRC) ได้มากกว่า 75% และยังสามารถป้องกันเสียงลอดผ่าน (STC) ได้อย่างดี
  • ผสมสารกันแมลง VERMIN RESISTANT มีส่วนผสมของ BORAX ซึ่งเป็นสารที่ช่วยป้องกันมิให้เป็นแหล่งอาศัยของพวกแมลงหรือสัตว์เล็ก เช่น มด ปลวก หนู แมลงสาบ และไม่ทำให้เกิดเชื้อรา
  • ประหยัดพลังงาน SAVE ENERGY ช่วยลดค่าใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารมากกว่า 40 % ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง จึงลดค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษา และยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
  • ไม่ระคายเคืองผิวหนัง NON-HAZARDOUS ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ไม่มีผลต่อการสูดดมขณะไฟไหม้ ไม่มีสารก่อเกิดมะเร็ง และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
  • การควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ CONDENSATION CONTROL สามารถช่วยควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ไม่ทำให้เกิดละอองน้ำ

ประโยชน์การพ่นฉนวนเซลลูโลส(Cellulose)

–  สามารถกันความร้อนจากหลังคาได้มากกว่า 90%
–  สามารถลดเสียงก้องได้ 75% และป้องกันเสียงลอดผ่านได้อย่างดีเยี่ยม
–  เมื่อติดตั้งฉนวนฯสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 40%
–  สามารถต้านทานไฟลามเนื่องจาก มีส่วนผสมของ BORIC ACID ได้ตามมาตรฐาน
–  ติดตั้งง่ายทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ได้ทุกประเภท
– สามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิววัสดุ โดยไม่มีปัญหาการหลุดร่วง
– ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายตามมาตรฐาน MSDS
– ป้องกันปลวก หนู แมลง และไม่ทำให้เกิดเชื้อราเพราะมีส่วนผสมของ BORAX
–  ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับมาตรฐาน ASTM
–  ควมคุมการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของ U.S. CONSUMER PRODUCTS SAFETY COMMISSION FOR FLAME RESISTANCE AND THE ABILITY TO RESIST CORROSION

ฉนวนเยื้อกระดาษมีระบบการติดตั้ง 4 แบบ
ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานที่ยังคงคุณสมบัติการกันความร้อนและดูดซับเสียง ดังนี้

1) ระบบกาว  ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลสป้องกันเสียงใต้หลังคาหรือฝ้าเพดาน
2) ระบบน้ำ  ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลส ป้องกันเสียงเข้ากำแพง ปิดด้วยผนังเบา
3) ระบบพ่นแห้ง ฉีดพ่นฉนวนเซลลูโลส ป้องกันความร้อนกันเสี่ยงบนฝ้าฉาบเรียบ
4) ระบบแผ่น ทำสำเร็จรูปฉนวนเซลลูโลส กันความร้อนป้องกันเสียงตามขนาดที่กำหนด

 1) ระบบกาว ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลสป้องกันเสียงใต้หลังคาหรือฝ้าเพดาน
ระบบ SPRAY – SYSTEM เป็นระบบฉีดพ่น ติดใต้หลังคา เพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเขามาทางหลังคาเข้าสู่ตัวอาคาร และชลอการลุกลามของไฟ สามารถติดตั้งได้กับทุกผิวงา เช่น  คอนกรีตสแลป ไม้ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องซีแพ็คโมเนีย  กระเบื้องว่าว ไม้อัด วีว่าบร์อด ยิปซั่มบร์อด หลังคาเหล็กฯลฯ  เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้กาวชนิดพิเศษเป็นตัวประสาน

2)ระบบน้ำ ฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนเซลลูโลส ป้องกันเสียงเข้ากำแพง ปิดด้วยผนังเบา
ระบบ SPRAY – SYSTEM เป็นระบบฉีดพ่นเข้ากับกำแพงเบา เพื่อลดเสียงก้อง เสียงสะท้อน การดูดซับเสียงในห้องสตูดิโอ โรงภาพยนต์ ดิสโก้เทค ห้องประชุม ห้องสัมนา ห้องบันทึกเสียง บาร์ ห้องเจนเนอเรเตอร์ หรือคาราโอเกะ เป็นต้น D-CELL TECH (CELLULOSE) จะป้องกันเสียงสะท้อน เสียงก้องได้นั้น คลื่นเสียงต้องกระทบกับผิวฉนวนโดยตรง ไม่มีวัสดุอื่นมาปิดกัน หรือหุ้มฉนานไว้ และมีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงสุด โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆรองรับ จึงเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง

3)  ระบบพ่นแห้ง ฉีดพ่นฉนวนเซลลูโลส ป้องกันความร้อนกันเสี่ยงบนฝ้าฉาบเรียบ
ระบบ SPRAY SYSTEM ที่ใช้กับงานบนฝ้าที่บาร์ หรือฉาบเรียบก็ได้ สามารถลดเสียงได้ 8 – 13 เดซิเบล เป็นผลิตภัณฑ์พ่นแห้ง น้ำหนักเบา รวดเร็ว เหมาะกับงานบ้าน ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีสำนักงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็กถึงใหญ่ จะช่วย ลดพลังงานไฟฟ้าได้มาก ถึง 40% เมื่อพ่นฉนวนที่ความหนา 100 mm จะมีความต้านทานความร้อน(R-Values) 15 BTU/ft2 hoF จึงสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกโดยสิ้นเชิง

 4) ระบบแผ่น ทำสำเร็จรูปฉนวนเซลลูโลส กันความร้อนป้องกันเสียงตามขนาดที่กำหนด
เป็นระบบอัดแผ่น ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีขนาดมาตรฐาน 1200×600 มีความหนาตั้งแต่ 30 มม. ถึง 160 มม. สามารถปูบนฝ้าเพดาน หรือโครงผนังคอนกรีตได้

การรับประกันผลงาน

รับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้งของฉนวน 10 ปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สำรวจความเรียบร้อยของหลังคาและบริเวณที่จะทำการติดตั้งฉนวน
2. ควรติดตั้งสายไฟ ลวดสำหรับแขวนฝ้าและเหล็กแขวนแอร์ก่อนการติดตั้งฉนวน
3. ตรวจสอบความพร้อมของน้ำประปาและไฟฟ้าบริเวณหน้างาน
4. ปิดหรือคลุมทับวัสดุอื่นๆที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหลังการฉีดพ่นฉนวน
5. ทำฉากกันบริเวณที่ฉนวนจะลอดผ่านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงาน
6. เตรียมสปอตไลท์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในกรณีที่หน้างานไม่มีแสงสว่าง
7. ทำการฉีดพ่นฉนวนฯ โดยทีมงาน
8. ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

 

โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียดขั้นตอนและราคา

คุณนพวรรณ 081-587-9750
คุณสิรธีร์ 095-570-1539
คุณสมศักดิ์ 089-158-1546
Line ID: @tpifoam (มี@นำหน้า)
คลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40tpifoam

Add friend
S__15138883

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดบริษัท
หนังสือรับรองการทดสอบค่าสะท้อนความร้อน
รายละเอียดสินค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ใน23ปีที่ผ่านมา เราให้บริการลูกค้ามากกว่า500โครงการ
เราให้ความซื่อสัตย์และคุณภาพต่อลูกค้า เราไม่เคยมีประวัติทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นงานยากหรืองานเร่งด่วน งานเล็ก งานใหญ่ให้แจ้งเรา  ทีมพร้อมให้บริการ