ถังไซโล อ.เชียงม่วน พะเยา

ไซโล เก็บผลิตผลทางการเกษตร อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
พื้นที่ ประมาน 650 ตารางเมตร เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม
ความหนา 1 นิ้ว และ โค๊ตด้วยสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง
ที่สามารถป้องกันความร้อนและลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
พร้อมทั้งยังสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิของไซโลได้คงที่อีกด้วย