บ้านเดี่ยว ซอยสาธุประดิษฐ์ 31

เจ้าของบ้านเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม ที่สามารถ
ป้องกันความร้อนและลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
พร้อมทั้งยังสามารถช่วยให้หลังคามีความแข็งแรงขึ้น ลดเสียงลดรบกวน
จากภายนอกหลังคา และป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนอีกด้วย