โครงการหมู่บ้าน รสา แกรนด์วิลล์ พหลโยธิน 73

โครงการหมู่บ้าน รสาแกรนด์ วิลล่า เป็นโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่
ที่เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม ทุกหลังคาเรือนสำหรับ
ลูกบ้านทุกท่าน ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม สามารถป้องกันความร้อน
และลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งยังสามารถช่วย
ลดเสียงลดรบกวนจากภายนอกหลังคาอีกด้วย