โครงการหมู่บ้านTheExtenso2 หนองจอก

คุณปรเมศว์ หมู่บ้านTheExtenso2 หนองจอก เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน
พี.ยู.โฟม สามารถป้องกันความร้อน และลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
พร้อมทั้งยังสามารถช่วยลดเสียงลดรบกวนจากภายนอกหลังคาอีกด้วย