โครงการหมู่บ้านเย็นสบายดี รัชดา30

โครงการหมู่บ้าน เย็นสบายดี ชอยรัชดา30 เป็นโครงการหมู่บ้าน
ที่เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม ทุกหลังคาเรือนสำหรับ
ลูกบ้านทุกท่าน ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม สามารถป้องกันความร้อน
และลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งยังสามารถช่วย
ลดเสียงลดรบกวนจากภายนอกหลังคาอีกด้วย