งานพ่นไซโล

ไซโล เก็บผลิตผลทางการเกษตร พื้นที่ ประมาณ 850 ตารางเมตร
เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟม ความหนา 1 นิ้ว และ
โค๊ตด้วยสีสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้งที่สามารถป้องกันความร้อน
และลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
พร้อมทั้งยังสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิของไซโลได้คงที่อีกด้วย