ร้าน sound club

ร้าน sound club พื้นที่ประมาณ 550 ตารางเมตร
เลือกใช้ฉนวนกันความร้อน พี.ยู.โฟมความหนา 2 นิ้ว
สามารถป้องกันความร้อนและลดอุณหภูมิภายในแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
และลดเสียงดังจากภายใน สู่ภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม